Το καλντερίμι των Ντεντιάνικων – από Καραβά προς Φανάρι Μουδαρίου – Διαδρομή Μ49