Το Κ.Ι.Π.Α. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (υπεύθυνος είναι ο νυν Πρύτανης του Παντείου, καθηγητής κύριος Γρηγόρης Τσάλτας), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς Νομαρχίας Πειραιώς και του Δήμου Κυθήρων, οργάνωσε τέσσερα συνέδρια- σεμινάρια στα Κύθηρα.

Το πρώτο 18, 19 και 20 Ιουλίου του 2008 με θέμα “Περιβάλλον, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πολιτισμός” και ενότητες: Στρατηγική και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Απορριμμάτων – Αποβλήτων και Περιβαλλοντική Ευθύνη – Ενεργός Πολίτης με εισηγητές από την ΕΕ, Ευρωβουλευτές, καθηγητές Πανεπιστημίων, υπηρεσιακοί παράγοντες από ΥΠΕΧΩΔΕ, ΚΕΔΚΕ και από την Γ.Α.

Το δεύτερο 11 και 12 Σεπτεμβρίου του 2009 με θέμα ” Κύθηρα 2009 Ανάπτυξη, Τουρισμός, Περιβάλλον” και ενότητες: Ανάπτυξη, Τουρισμός, Περιβάλλον σε Νησιωτικές Περιοχές, Ανάπτυξη, Τουρισμός, Περιβάλλον: η περίπτωση των Κυθήρων, Η συμβολή του πολιτισμού στην Τουριστική ανάπτυξη και Ρόλος και Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, των ΜΜΕ και των ΟΤΑ: προς μία προοπτική Αειφορικής Ανάπτυξης των Κυθήρων.

Το τρίτο 4 και 5 Οκτωβρίου 2010 με θέμα: “Ευρώπη και περιβάλλον, η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας στον 21ο αιώνα και ενότητες: Γενική εισαγωγή στη διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, Κλιματική αλλαγή βιοποικιλότητας – σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και Σύγχρονα προβλήματα. Ο πλούτος και η αξία της Ελληνικής χλωρίδας – η χλωρίδα των Κυθήρων – προσπάθειες διατήρησης.

Το τέταρτο 30 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2011 με θέμα: “Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόκληση της Πράσινης Οικονομίας” με επιμέρους ενότητες: Πρασινίζοντας την οικονομία, κλιματικές αλλαγές, νέες οικονομκές προκλήσεις αλλά και κίνδυνοι για ευάλωτους πληθυσμούς, βιώσιμη ανάπτυξη, θέματα βιοηθικής στις διακηρύξεις και συμβάσεις Διεθνών Οργανισμών.