Ένα δίκτυο περιηγητικών διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, συνολικού μήκους 182 χιλιομέτρων, αναπτύσσεται στα Κύθηρα από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), συμβάλλοντας στην ανάδειξη του νησιού ως προορισμός βιωματικού τουρισμού περιπέτειας.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεμονωμένων, συνδετικών και κυκλικών ορεινών ποδηλατικών διαδρομών, διαφόρων επιπέδων σε όλο το εύρος του νησιού. Οι διαδρομές αυτές λειτουργούν αυτόνομα αλλά και συμπληρωματικά με το δίκτυο μονοπατιών και των διαδρομών canyoning και via ferrata.

Το έργο δεν περιλαμβάνει μόνο την ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών αλλά και δράσεις για την προβολή τους, οι οποίες κορυφώνονται με την οργάνωση ποδηλατικού αγώνα τον Οκτώβριο του 2022.

 

Το έργο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του οράματος του Ιδρύματος για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των Κυθήρων. Στόχος δεν είναι μόνο η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προφίλ των Κυθήρων, αλλά και η βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού. Με τον τρόπο αυτό, τα Κύθηρα ενισχύουν την ταυτότητά τους και προσελκύουν επισκέπτες εκτός της τουριστικής περιόδου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νησιού, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει ενημέρωση για κάθε ένα από τα υποέργα καθώς προχωρούν και ολοκληρώνονται.

Η πράξη «Δίκτυο Ορεινών Ποδηλατικών Διαδρομών στα Κύθηρα» είναι ενταγμένη στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, με χρηματοδότηση ύψους 33.243 €.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η πρόταση είχε υποβληθεί από το ΚΙΠΑ σε συνεργασία με το Δήμο Κυθήρων.

 

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης” / “Co-funded by the European Union