Το Πρόγραμμα LEADER που με πολύ δουλειά και κόπο φέραμε στα Κύθηρα, χρηματοδοτεί υποδομές σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, εστίαση, πολιτισμός κ.λπ.) αλλά και σημαντικές άυλες δράσεις, όπως οι πρόσφατοι ποδηλατικοί αγώνες που διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία.

Ως Δήμος, συμμετέχουμε ενεργά στο Δίκτυο Συνεργασίας Νήσων Αττικής, όπου έχω την τιμή να προεδρεύω και μέσω του οποίου, υλοποιείται στο νησί μας το πρόγραμμα LEADER και το πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Η πράξη «Δίκτυο Ορεινών Ποδηλατικών Διαδρομών στα Κύθηρα» είναι ενταγμένη στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, με χρηματοδότηση ύψους 33.243€.

Η πρόσφατη αθλητική διοργάνωση (ποδηλατικός αγώνας) είναι υποέργο της παραπάνω πράξης και χρηματοδοτήθηκε με 4.500€.

Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη θητεία μας να στηρίζουμε ουσιαστικά, ενεργά και δυναμικά, ανάλογες πρωτοβουλίες!

Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, εθελοντές και συμμετέχοντες!