Το ΚΙΠΑ είναι ένα Ίδρυμα που απευθύνεται σε όλους. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, αλλά και να στηρίξετε τις προσπάθειές μας, με διάφορους τρόπους:

Εθελοντής ΚΙΠΑ

Στην εποχή μας οι εθελοντές είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ανθρωπισμού και κοινωνικής ευαισθησίας. Το ΚΙΠΑ ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας έχει θέσει τον εθελοντισμό ως μία από τις προτεραιότητές του, στοχεύοντας στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση εθελοντών.

Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση εθελοντών, οπότε αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να γίνετε “Εθελοντής του ΚΙΠΑ” και να συμβάλλετε στο έργο μας.

Ένωση Φίλων του ΚΙΠΑ

Το ΚΙΠΑ λειτουργεί χάρη και στην ευαισθητοποίηση των Κυθηρίων και των φιλοκυθηρίων. Έχει δημιουργηθεί η “Ένωση Φίλων του ΚΙΠΑ“, στην οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε Κυθήριος και φιλοκυθήριος με ετήσια συνδρομή 20 Ευρώ. Οι συνεισφορές, όσο μικρές και αν είναι, αποτελούν σημαντική βοήθεια στο Ίδρυμά μας για την εκπλήρωση των σκοπών του και, ταυτόχρονα, συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας.

Δωρητής

Για δωρεές σε χρήμα ή σε είδος (κινητά ή ακίνητα) που προσφέρονται στο Κ.Ι.Π.Α χωρίς προσδιορισμό σκοπού, οι δωρητές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με την αξία κάθε δωρεάς:

1. ΔΩΡΗΤΕΣ: Από 1.000€ μέχρι 10.000€

2. ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ: Από 10.000€ μέχρι 30.000€

3. ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Από 30.100€ μέχρι 100.000€

4. ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Από 100.100€ και πάνω

Οι δωρητές που επαναλαμβάνουν δωρεές κατατάσσονται κάθε φορά στην κλίμακα του ποσού που προκύπτει από το άθροισμα όλων των προηγούμενων προσφορών.

Οι κάτω των 1.000€ εισφορές (εισφορές εις μνήμη ή άλλες), όσο μικρές και αν είναι, αποτελούν σημαντική βοήθεια στο Ίδρυμά μας για την εκπλήρωση των σκοπών του. Οι εισφορές αυτές, όταν προέρχονται από το ίδιο πρόσωπο και είναι περισσότερες από μία αθροίζονται και, όταν το άθροισμα υπερβεί το ποσό των 1.000€, αυτός που έκανε τις εισφορές κατατάσσεται στην κλίμακα δωρητών με το ποσό του αθροίσματος.

Χορηγός

Για χορηγίες σε χρήμα ή σε είδος (κινητά ή ακίνητα) που προσφέρονται στο Κ.Ι.Π.Α για ορισμένο σκοπό ή έργο, οι δωρητές κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με την αξία της δωρεάς:

1. ΧΟΡΗΓΟΙ: Από 1.000€ μέχρι 30.000€

2. ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ : Από 30.100€ και πάνω

Οι Χορηγοί και οι Μεγάλοι Χορηγοί κατατάσσονται παράλληλα και στη γενική κλίμακα δωρητών του ΚΙΠΑ, ανάλογα με το ποσό της χορηγίας, σε περίπτωση δε περισσοτέρων χορηγιών, ανάλογα με το ποσό του αθροίσματός τους.

Οι δωρητές και χορηγοί όλων των βαθμίδων λαμβάνουν από το Ίδρυμα τιμητικό δίπλωμα και τα ονόματά τους αναγράφονται σε ειδικό αναρτημένο πίνακα του Ιδρύματος. Το όνομα ή η επωνυμία των χορηγιών από 5.000€ και πάνω θα αναφέρεται στην εξαμηνιαία επικοινωνία του ιδρύματος.

Αριθμός λογ. τραπέζης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN : GR38011038000000 38029603032