(σε χέρσες περιοχές ιδιοκτησίας της εγχωρίου περιουσίας).

 

ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος:

η διατήρηση και προστασία της διαχρονικής φήμης και αξίας του Κυθηραϊκού μελιού.

ΔΡΑΣΕΙΣ:

  1. Καταγραφή και μελέτη της ιδιαίτερης μελισσοκομικής χλωρίδας αυτών των περιοχών.
  2. Υποβοήθηση των απειλούμενων ειδών χλωρίδας χωρίς αλλαγή του γενετικού υλικού.
  3. Ενθάρρυνση των μελισσοκόμων για τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε ενδεδειγμένα σημεία. (καλύτερη επικονιαση:καλύτερο
  4. αποτέλεσμα παραγωγής μελιού αναγνωρισμενης ποιότητας και αξίας).
  5. Προστασία των αρωματικών και άλλων φυτών από παράνομη συλλογή και εμπόριο.
  6. Συνεργασία με άλλους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, που σχετίζονται με το αντικείμενο.

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της μελισσοκομίας θα φέρει νέους μελισσουργούς στον πρωτογενή τομέα παραγωγής των Κυθήρων, με άμεση συνέπεια την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.