Σκοπός του Ιδρύματος

Από το 2006, το ΚΥΘΗΡΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΙΠΑ), εργάζεται με σκοπό να γίνουν τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ένας κόμβος βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναδεικνύοντας τη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των δύο νησιών.

Tο ΚΙΠΑ είναι ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα με την μορφή ΝΠΙΔ με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων. Ιδρύθηκε το 2006 από τον Γεώργιο Ι. Κασιμάτη.

Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

  • Να αναδείξει και να διατηρήσει την πολιτιστική (ιστορική και λαϊκή) και φυσική κληρονομιά και παράδοση
  • Να συμβάλλει στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της κοινωνίας τους με ταυτόχρονη διασφάλιση και δημιουργία όρων υψηλής ποιότητας ζωής των κατοίκων τους
  • Να προστατεύσει το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον των δύο νησιών
  • Να διοργανώνει, να εκτελεί και να χρηματοδοτεί εκδηλώσεις, επιστημονικές έρευνες και προγράμματα
  • Να προάγει την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των Κυθήρων και των Αντικυθήρων