Το ΚΙΠΑ είναι ένα Ίδρυμα ανοιχτό σε νέες ιδέες και συνεργασίες, ειδικά σε αυτές που πηγάζουν από την κυθηραϊκή κοινωνία.
Η λειτουργία του, εκ του Καταστατικού, είναι συνδεδεμένη με το Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων. Συνεργάζεται, ωστόσο, με όλα τα πολιτιστικά σωματεία, τους τοπικούς συλλόγους και τις αρχές των Κυθήρων και Αντικυθήρων, όπως και με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών του.
Έχει οργανώσει Ομάδες Δράσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυθηραϊκής κοινωνίας για θέματα σχετικά με:

  • Τουρισμό
  • Περιβάλλον
  • Πολιτιστικά
  • Αγροτική Ανάπτυξη κυθηραϊκών προϊόντων

Παράλληλα, το ΚΙΠΑ καλλιεργεί συνέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη καινοτομιών αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στα Κύθηρα, πάντα προσαρμοσμένες αρμονικά στις τοπικές συνθήκες.
Από το 2017, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει στρατηγική συμμαχία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Επίσης, έχει στενή συνεργασία διαρκείας και με την Κοιν .Σ. Επ. ‘Μονοπάτια της Ελλάδας – Paths of Greece’. Τέλος, έχει συνεργαστεί με το Παγκόσμιο Δίκτυο Μονοπατιών (World Trails Network). Στα πλαίσια του προγράμματος ‘Friendship Trails’ έχει κάνει αδελφοποιήσεις κυθηραϊκών μονοπατιών με το Bruce Trail Conservancy του Καναδά και το San’in Kaigan Geopark Trail της Ιαπωνίας.