Ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

_________

Γεννήθηκε το 1932 στο Λιβάδι Κυθήρων από γονείς αγρότες.

 

Σπουδές

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων του Μονάχου (Γερμανία) και της Βέρνης (Ελβετία).

Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία

Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου το 1965. Εντεταλμένος Υφηγητής και καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 1973-1999. Πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου τα έτη 1985-1990, κατά τα οποία οργανώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Πανεπιστήμιο. Ιδρυτής και Διευθυντής, από την ίδρυσή του (1989) μέχρι το 2011, του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών. Τα έτη 1993-1997 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1999 είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δράση Δημόσιου Λειτουργού

Από το 1981 μέχρι το 1988 υπήρξε Διευθυντής του Νομικού Γραφείου Πρωθυπουργού και Νομικός Σύμβουλος Πρωθυπουργού. Από το 1997 μέχρι το 1998 υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Κατά τα έτη 1982-1985 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. Από το 2003 είναι μέλος εξ εξωκοινοβουλευτικών προσωπικοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία». Είχε ενεργό συμμετοχή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της κατάρτισης του Συντάγματος το 1975 και ήταν ο συντάκτης του Σχεδίου Αναθεώρησης του Συντάγματος του 1986. Υπήρξε πρόεδρος ή μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. Το 2005-2006 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπό τον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Διοίκηση. Από το 1982 μέχρι το 2006 ήταν μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επιστημονικές, Πολιτικές ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδρύματα

Ήταν ιδρυτικό μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών και τα έτη 1992- 1997 Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων. Ιδρυτικό μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, από το 1995 Αντιπρόεδρος και από το 2004 Επίτιμος Πρόεδρος της ίδιας Ένωσης. Από το 1992, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επανειλημμένα Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστικών Μελετών. Διετέλεσε, επίσης: μέλος της πολιτικής ένωσης «Όμιλος Παπαναστασίου» από το 1966 μέχρι τη βίαιη διάλυσή τoυ από τη στρατιωτική δικτατορία της 21.4.1967, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μέλος της Επιτροπής για τον Επαναπατρισμό των Πολιτικών Προσφύγων και Αντιπρόεδρος της Κίνησης για την Εθνική Ανεξαρτησία και τη Διεθνή Ειρήνη και τον Αφοπλισμό. Το 2005 ήταν μέλος της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων που δημοσίευσε και παρουσίασε στην ΕΕ τη Διακήρυξη Αρχών του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου για Βιώσιμη Λύση του Κυπριακού. Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών άλλων επιστημονικών, κοινωφελών και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Επαγγελματική δράση

Δικηγόρος Αθηνών από το 1960 μέχρι το 2010.

Συγγραφικό έργο

Το συγγραφικό του έργο ανέρχεται σε εκατοντάδες τίτλων. Επίσης, υπήρξε Επιστημονικός Διευθυντής πολλών επιστημονικών σειρών και εκδόσεων. Οργάνωσε πλήθος επιστημονικών – διεθνών και εθνικών – συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων στην Αθήνα και έλαβε μέρος σε δεκάδες συνεδρίων στο εξωτερικό.