Σπήλαιο Αγίας Σοφίας Καλάμου – Photo credit: Νίκος Γεωργιάδης