Το καλντερίμι του Αγίου Ιωάννη Εν Κρημνώ – Διαδρομή Μ12 ‘Ο Γύρος του Καψαλίου’