Οι αδελφοί Εμμανουήλ, Ιωάννης και Χαράλαμπος Φατσέας δώρισαν στο ΚΙΠΑ το φωτογραφικό αρχείο του πατέρα τους αείμνηστου Παναγιώτη Φατσέα, αποτελούμενο από 2.500 περίπου γυάλινες αρνητικές πλάκες. Ένα σημαντικό μέρος του αρχείου αυτού σώθηκε από καταστροφή μετά από παρέμβαση και τεχνική φροντίδα του γνωστού φωτογράφου κ. Γιάννη Σταθάτου. Ο κ. Σταθάτος, επίσης, διέγνωσε και ανέδειξε σε πανελλήνια έκταση την καλλιτεχνική αξία, στο πλαίσιο της ιστορίας της φωτογραφικής τέχνης, με τη διοργάνωση ημερίδων και εκθέσεων φωτογραφιών του Π. Φατσέα στα Κύθηρα και στο Μπενάκειο μουσείο, με την έκδοση Άλμπουμ φωτογραφιών Π.Φατσέα και με την καθιέρωση κατ’ έτος πανελλήνιας ημερίδας ιστορίας της φωτογραφίας στο νησί μας. Τις δραστηριότητες αυτές συνέτρεξε και το ΚΙΠΑ. Το Ίδρυμά μας ανέλαβε την ευθύνη φύλαξης, κανονικής συντήρησης, ανάδειξης, επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξιοποίησης και κάθε διαχειριστικής πράξης του Φωτογραφικού Αρχείου. Για την τεχνική και επιστημονική επιμέλεια αυτού του έργου θα συγκροτηθεί επιτροπή με ισόβιους πρόεδρο και αντιπρόεδρο, που θα εναλλάσσονται περιοδικά στις δύο θέσεις, τον κ. Παναγιώτη Χαραλάμπους Φατσέα, γιο του ενός από τους δωρητές και ειδικό στα φωτογραφικά και κ. Γιάννη Σταθάτο, και από τρία ακόμη μέλη με θητεία. Το φωτογραφικό αρχείο Π. Φατσέα αποτελεί όχι μόνο μνημείο της ιστορίας της φωτογραφικής τέχνης αλλά και μνημείο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Το ΚΙΠΑ έχει την πεποίθηση ότι πρέπει να αναδειχθεί και το δεύτερο Φωτογραφικό αρχείο του νησιού μας, εκείνο του φωτογράφου αείμνηστου Εμμανουήλ Σοφίου, το οποίο αποτελεί επίσης μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και της νεότερης ιστορίας των Κυθήρων.

Αφήστε μια απάντηση