Το Κ.Ι.Π.Α. σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστημίο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους φορείς Νομαρχίας Πειραιώς και του Δήμου Κυθήρων, οργάνωσε δύο συνέδρια στα Κύθηρα.

Το πρώτο 18, 19 και 20 Ιουλίου του 2008 είχε ως θέμα “Περιβάλλον, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πολίτης” με επιμέρους θεματικές ενότητες (i) Στρατηγική και Βιώσιμη Ανάπτυξη, (ii) Διαχείριση Απορριμμάτων – Αποβλήτων και (iii) Περιβαλλοντική Ευθύνη – Ενεργός Πολίτης. Εισηγητές ήταν από την ΕΕ, Ευρωβουλευτές, καθηγητές Πανεπιστημίων, υπηρεσιακοί παράγοντες από το ΥΠΕΧΩΔΕ, από την ΚΕΔΚΕ και από την Γ.Α. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγιναν δύο προβολές : (α) “Φωνή του Αιγαίου” της Λυδίας Καρρά και (β) “Μια άβολη αλήθεια” του Αλ Γκορ.

Το δεύτερο πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου του 2009 με θέμα ” Κύθηρα 2009 Ανάπτυξη, Τουρισμός, Περιβάλλον” με επιμέρους ενότητες: (α) Ανάπτυξη, Τουρισμός, Περιβάλλον σε Νησιωτικές Περιοχές, (β) Ανάπτυξη, Τουρισμός, Περιβάλλον: η περίπτωση των Κυθήρων, (γ) Η συμβολή του πολιτισμού στην Τουριστική ανάπτυξη και (δ) Ρόλος και Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, των ΜΜΕ και των ΟΤΑ: προς μία προοπτική Αειφορικής Ανάπτυξης των Κυθήρων.

Το τρίτο πραγματοποιείται την 4η και 5η Οκτωβρίου 2010 με θέμα: “Ευρώπη και περιβάλλον, η περίπτωση της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας στον 21ο αιώνα (2010 έτος βιοποικιλότητας) με έμφαση στα μονοπάτια των Κυθήρων ως σημαντικό στοιχείο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας”.

Αφήστε μια απάντηση