Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι ενώνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού χαρακτηρίζει όλες τις κοινωνίες και αγγίζει τις ζωές των ατόμων σε όλα τα επίπεδα. Σε μία κοινωνία που το ατομικό συμφέρον επικρατεί επί του συλλογικού και το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του κοινωνικού, ο εθελοντισμός έρχεται να ανατρέψει αυτό το status και να προσδώσει στον ατομικισμό τη συλλογική και κοινωνική του διάσταση, να δώσει νόημα και περιεχόμενο στις ανθρώπινες αξίες όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη για το περιβάλλον.

Πριν λίγες μέρες μια μικρή ομάδα εθελοντών από το νησί μας καθάρισε ένα τμήμα του μονοπατιού Μ11 στα Λουραντιάνικα. Τα μονοπάτια των Κυθήρων, ενα μακρόπνοο πρόγραμμα του ΚΙΠΑ που εχει δώσει ωφέλη τόσο στον ποιοτικό τουρισμό όσο και στην οικονομία του νησιού, χρειάζονται ετήσια συντήρηση.

Η αρχική διάνοιξη, καθαρισμός, χαρτογράφηση και σηματοδότηση που έγινε από το ΚΙΠΑ είναι σημαντικό έργο αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ετήσια συντήρηση ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Αξίζουν συγχαρητήρια και ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους οσοι συνεισφέρουν εθελοντικά σε αυτή τη προσπάθεια: Κυθήριοι, επισκέπτες, σωματεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, σχολεία.

 

ΓΠ Κασιμάτης

Πρόεδρος ΚΙΠΑ