Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) επιθυμεί να ενημερώσει τους Κυθηρίους σχετικά με τη συμμετοχή του ως συνδιοργανωτής σε πρόσφατες εκδηλώσεις ποδηλάτου για κάθε ηλικία στα Κύθηρα.

Το ΚΙΠΑ  συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις που μπορεί να προβάλουν το νησί και να δώσουν διεξόδους στους κατοίκους του και προοπτική στον πολιτισμό και τον τουρισμό του. Για το λόγο αυτόν οι Κυθήριοι έχουν αγκαλιάσει ζεστά τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει. Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΚΙΠΑ συμμετέχει ως συνδιοργανωτής και στις παραπάνω εκδηλώσεις, μερικές από  τις οποίες ματαιώθηκαν, τελικά, λόγω ανωνύμων καταγγελιών στις αρχές, πράξη γενικά κατακριτέα ανεξάρτητα σε ποιο θέμα αναφέρονται. Οι πρακτικές αυτές είναι φανερό ότι μπορεί να αναστείλουν κάθε ζωντανή δραστηριότητα στον τόπο, όμως, όσον αφορά το θέμα της τήρησης των νόμων στις διοργανώσεις αυτές, το ΚΙΠΑ συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και δεσμεύσεις, που τις διέπουν. Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε με τον πλέον σαφή τρόπο ότι το ΚΙΠΑ το δεσμεύουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, που το αναφέρουν ως πηγή και όχι οποιεσδήποτε αναρτήσεις ή αναφορές τρίτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οπουδήποτε αλλού.

Επισημαίνουμε, επίσης, προς όλους τους Κυθηρίους ότι το Ίδρυμα θα συνεχίσει τις δράσεις του με προγράμματα προαγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος και θα συμμετέχει ενεργά σε όσα προγράμματα και εκδηλώσεις αναβαθμίζουν τον τόπο και δίνουν ευρύτερες προοπτικές στους κατοίκους του.