Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι έχει δημιουργήσει νέα ιστοσελίδα (https://kipa-foundation.org/) με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση για τη λειτουργία και το έργο του Ιδρύματος.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πιο σύγχρονη, πιο φιλική προς το χρήστη, πιο εύκολη στην πρόσβαση πληροφοριών και παρέχει αρκετούς τρόπους επικοινωνίας. Παράλληλα, επεκτείνεται η δράση του ΚΙΠΑ στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με νέα σελίδα στο Instagram.

Η αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας του Ιδρύματος αποτελεί σημαντικό βήμα για να τονωθεί η διάδραση με την απανταχού κυθηραϊκή κοινωνία. Το ΚΙΠΑ θέλει να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει, να πραγματοποιήσει και να καλλιεργήσει συνεργασίες. Να γίνει, όπως έχει γράψει και ο Ιδρυτής του, Γιώργος Ι. Κασιμάτης, μια «πραγματική κυψέλη σκέψης, σχεδιασμού και δράσης για την ποιοτική ανάπτυξη των Κυθήρων και των Αντικυθήρων».

Σας καλούμε, λοιπόν, να επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα και τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, να ενημερωθείτε για τις δράσεις και τα προγράμματά μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

More Info & Links

Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ): Από το 2006, το Κυθηραϊκό Ίδρυμα αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των Κυθήρων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια αλλά και με την αποκατάσταση των παραδοσιακών μονοπατιών, μεταξύ άλλων. Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα / Facebook / Instagram

Kytherian Foundation for Culture and Development (KIPA): Since 2006, the Kytherian Foundation has championed the conservation of Kythera Island’s cultural and natural heritage, while contributing to sustainable development and the quality of life of the local community through educational activities, events, scientific conferences and the restoration of traditional trails among others. For more information visit: Web / Facebook / Instagram