Το  Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα FUTURAL, ενισχύοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη στα Κύθηρα.

Στις 18 και 19 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του ΚΙΠΑ Γεώργιος Κασιμάτης και η Αντωνία Φατσέα, Υπεύθυνη των Προγραμμάτων του ΚΙΠΑ,  μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου FUTURAL, συγκεντρώθηκαν στην Πίζα για μια διήμερη συνάντηση εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση του έργου.

Η πρώτη μέρα αναφέρθηκε στη Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  που άνοιξε στις 28 Ιουνίου για τους συμμετέχοντες  του FUTURAL.

Συζητήθηκε και η πιθανή συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ruractive και Smart Era, τα οποία δυνητικά θα συμμετέχουν μαζί με το ΚΙΠΑ. 

Την δεύτερη μέρα παρουσίασαν όλοι οι συμμετέχοντες  τις πλατφόρμες και τα όσα ανέπτυξαν κατά την διάρκεια του πρώτου έτους του FUTURAL, πιο συγκεκριμένα αναφέρονται παρακάτω τα όσα παρουσίασε το ΚΙΠΑ για τα Κύθηρα.

Παρουσίαση Πλατφορμών και Ανάγκες

Το ΚΙΠΑ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Lisbon Council, παρουσίασε στους υπόλοιπους εταίρους τις δύο πλατφόρμες που έχει αναπτύξει:

  • Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης: Η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φέρνει την εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές. Δωρεάν μαθήματα σε μελισσοκομία, καλλιέργεια αρωματικών φυτών και παραγωγή ελαιολάδου ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες και προωθούν την καινοτομία. Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κατοίκων, τα μαθήματα είναι προσβάσιμα σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων.
  • Η πλατφόρμα FixMyKytheraTrails δίνει τη δυνατότητα να αναφέρετε εύκολα και γρήγορα θέματα και προβλήματα που  συναντώνται  στα μονοπάτια του νησιού. Θα επιβεβαιώνετε την τοποθεσία και θα επιλέγετε κατηγορία. Αν θέλετε, θα ανεβάζετε φωτογραφίες. Θα παρέχετε λεπτομέρειες, θα συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και θα υποβάλλετε. Συμβάλλετε στην προσπάθεια αναφέροντας πεσμένα δέντρα, ασαφή σήματα, ή άλλα εμπόδια. Θα προτείνετε βελτιώσεις στα μονοπάτια και θα μοιραστείτε την πλατφόρμα με φίλους και πεζοπόρους.

Συνεχής Συνεργασία και Αποτελέσματα

Η συνεχής συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών των Κυθήρων είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων του.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα FUTURAL: https://futural-project.eu/
Ιστοσελίδα ΚΙΠΑ: https://kipa-foundation.org/