Το ΚΙΠΑ εκφράζει τη χαρά του γιατί ένα σημαντικό έργο για τα Κύθηρα εισέρχεται σε φάση υλοποίησης και μάλιστα με προτεραιότητα στην προκήρυξή του. Πρόκειται για το έργο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Κυθήρων (ΔΕ Αντικυθήρων, Κυθήρων» με συνολικό προϋπολογισμό 802.100,38€ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το έργο αυτό θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ορθολογική ανάπτυξη του νησιού και τη διατήρηση του περιβάλλοντος και το ΚΙΠΑ συγχαίρει το Δήμο Κυθήρων γιατί κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να προταχθεί το έργο αυτό και τονίζει ιδιαίτερα το αναφερόμενο στη σχετική ανακοίνωση ότι «Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αποτελούσε για δεκαετίες πεδίο συζητήσεων στο νησί μας και πλέον τίθεται σε άκρως ρεαλιστική βάση ολοκλήρωσης.

Σε συνδυασμό με την Μελέτη Φέρουσας Ικανότητας των Υποδομών των Κυθήρων, που ο Δήμαρχός μας έχει ζητήσει να χρηματοδοτηθεί για όλους τους νησιωτικούς Δήμους (ζήτημα το οποίο έθεσε δημόσια και κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στις 15/06), καθίσταται σαφές ότι το αναπτυξιακό μέλλον των Κυθήρων θα προστατευθεί από την άναρχη δόμηση, τις φαραωνικές επενδυτικές προτάσεις και κάθε δράση που άμεσα ή έμμεσα θα θέτει σε κίνδυνο το φυσικό, δομημένο, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των Κυθήρων».

Τώρα επιβάλλεται η συνεργασία και η εγρήγορση όλων όσων οφείλουν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αντίστοιχο των αναγκών του νησιού και των υψηλών προσδοκιών που θα προκύψουν από την ολοκλήρωσή του. Το ΚΙΠΑ θα συμβάλει ενεργά σε κάθε αναγκαία δράση με προτάσεις και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαιτηθεί.