Οι 32 πρώτοι ελαιοπαραγωγοί στα Κύθηρα πιστοποιήθηκαν με το σήμα Terra Vita – Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα των Κυθήρων. 

Τα πιστοποιητικά έχουν φτάσει στα χέρια των ομάδων παραγωγών, συνοδευόμενα με διαδικτυακή συνάντηση για τα επόμενα βήματα. 

Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα Terra Kytheria έχει ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την πιστοποίηση 32 παραγωγών. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά δύο καινοτόμες ομαδικές πιστοποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος πιστοποίησης ανά παραγωγό, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να αναπτύξουμε ένα συνεργατικό οικοσύστημα. Το κόστος των πιστοποιήσεων κάλυψε το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). 

Οι τοπικές συνέργειες είναι απαραίτητο συστατικό επιτυχίας, όχι μόνο για τα οικονομικά οφέλη και την πρόσβαση σε αγορές, αλλά και για τη βελτίωση των καλλιεργειών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η πιστοποίηση των μονάδων μεταποίησης ελαιόκαρπου, δηλαδή των ελαιοτριβείων, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τελικό πιστοποιημένο ελαιόλαδο Terra Vita. 

 

 

 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Terra Kytheria – Βιώσιμη Γεωργία στα Κύθηρα: Το πρόγραμμα Terra Kytheria έχει σκοπό την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών και την ανάδειξη του κυθηραϊκού ελαιόλαδου. Στηρίζεται σε ένα σύστημα καλλιέργειας και πιστοποίησης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές μεθόδους και διατηρεί τη βιοποικιλότητα και τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία του νησιού.  

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Ποταμού, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λιβαδίου, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  Αποτελεί επέκταση του προγράμματοςTerra Lemniaστη Λήμνο που συντονίζει το MedINA. 

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα MedINA, Ιστοσελίδα ΚΙΠΑ, Terra Lemnia 

Terra Vita: Η πιστοποίηση «Terra Vita – Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» αφορά τρόφιμα που παράγονται στην Ελλάδα με παραδοσιακές μεθόδους αγροτικής διαχείρισης, οι οποίες ωφελούν τη βιοποικιλότητα και το τοπίο, προάγοντας παράλληλα την τοπική ταυτότητα των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες:  Web 

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA): Το MedINA ιδρύθηκε το 2003 και αποστολή του είναι να συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων μέσω της διατήρησης και προστασίας των φυσικών πόρων και μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες:  Web / Facebook / Instagram