Μ11- Εκκλησία Αγίο Ακίνδυνοι – Photo credit: Νίκος Γεωργιάδης