Μοναστήρι Άγιος Γιάννης
Αγριλιές- Photo credit: Νίκος Γεωργιάδης