Συνοπτικές πληροφορίες για το έργο 

Το κοινωφελές αυτό έργο στοχεύει στη διαμόρφωση και λειτουργία ενός συστήματος γεωργίας ακριβείας για την καλλιέργεια της ελιάς στα Κύθηρα, προσαρμοσμένου στις τοπικές αγροτικές πρακτικές, το οποίο θα οδηγήσει στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται όχι μόνο η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων του νησιού, αλλά και η ενδυνάμωση των ελαιοπαραγωγών, και εν γένει η οικονομική και κοινωνική αναζωογόνιση του αγροτικού τομέα των Κυθήρων. Πρόκειται για επέκταση (upscalingτου προγράμματος Terra Lemnia (περισσότερα εδώ), με μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη Λήμνο. Οι δυο φορείς υλοποίησης του έργουMedINA και ΚΙΠΑ, συνεργάζονται αρμονικά, από το 2017, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Κυθήρων. 

Φορείς υλοποίησης:   Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Περισσότερες πληροφορίες: Web / FB / IG 
  Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ)Περισσότερες πληροφορίες: Web / FB / IG 
Συνεργαζόμενοι φορείς:  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
  TUV Austria Hellas 
  Ομάδα Μάρκετινγκ (Προϊόντα Γης Βοΐου) 
  Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ποταμού 
  Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου 
Διάρκεια έργου:  19 μήνες (τον Οκτώβριο 2022 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Terra Lemnia) 
Φορέας χρηματοδότησης έργου:  ΚΙΠΑ & Ίδρυμα MAVAΠερισσότερες πληροφορίες: Web 

Σύντομη περιγραφή θέσης εργασίας 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), αναζητά έναν πτυχιούχο γεωπόνο, κάτοικο Κυθήρων, ο οποίος θα αποτελέσει το σύνδεσμο μεταξύ των συντελεστών/ομάδων εργασίας (από τους συνεργαζόμενους φορείς) και των ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι είναι οι ωφελούμενοι και τελικοί αποδέκτες του έργου. Ο γεωπόνος θα υποστηρίξει το δίκτυο των συνεργαζόμενων ελαιοπαραγωγών, και στο πεδίο, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης. 

Διάρκεια απασχόλησης:  9 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης). Πιθανότητα περαιτέρω ανανέωσης, σε περίπτωση εξέλιξης του έργου μετά το πέρας του 
Καθεστώς απασχόλησης:  Ημι-απασχόληση (part time), με ευέλικτο ωράριο 
Τοποθεσία εργασίας:  Εργασία πεδίου στα Κύθηρα. Συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με το δίκτυο παραγωγών και σε επαφή με τους δύο συνεταιρισμούς του νησιού 

Κύριες Αρμοδιότητες 

 • Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δίκτυο συνεργαζόμενων παραγωγών των Κυθήρων 
 • Υποστήριξη κατά την οργάνωση συναντήσεων (διαδικτυακών και διά ζώσης) με παραγωγούς κατά το συντονισμό των επισκέψεων των ομάδων εργασίας στα Κύθηρα και των εργασιών πεδίου (π.χ. καταγραφή βιοποικιλότητας) 
 • Υποστήριξη κατά την προσαρμογή και εφαρμογή του προτύπου πιστοποίησης 
 • Υποστήριξη παραγωγών κατά τη χρήση των εργαλείων γεωργίας ακριβείας του προγράμματοςΈνταξη στοιχείων των συνεργαζόμενων ελαιοπαραγωγών στη γεωχωρική βάση 
 • Αξιολόγηση της πορείας των δράσεων και τακτική ενημέρωση των υπευθύνων έργου 
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας 
 • Υποστήριξη στη διαμόρφωση δικτύου ελαιοπαραγωγών – δικτύωση με παραγωγούς και λοιπούς φορείς του αγροτικού τομέα των Κυθήρων 

Προφίλ Υποψηφίου 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο γεωπόνου (ΑΕΙ / ΤΕΙ ή αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής). 
 • Γνώση και εμπειρία σε θέματα ελαιοκομίας 
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. 
 • Εξασφάλιση μετακίνησης στα Κύθηρα (Δίπλωμα οδήγησης και διαθέσιμο μεταφορικό μέσο). 

Επιθυμητά προσόντα: 

 • Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 • Βασική κατανόηση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των Κύθηρων 
 • Βασική κατανόηση συστημάτων γεωργίας ακριβείας 
 • Βασική κατανόηση προτύπων καλλιεργητικών πρακτικών και πιστοποιήσεων 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

 • Ομαδικότητα και συνεργασία 
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • Υπευθυνότητα 
 • Πάθος για θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία 
 • Οργανωτικές ικανότητες 

 

Διαδικασία Αίτησης 

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, μέχρι και την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή στο email: rigas@kipafoundation.org   

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 2103832806 / +30 2736037006 /+30 6947203290  

Το ΚΙΠΑ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών απέναντι σε όλους υποψηφίους. 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιγραφή του έργου από το παρακάτω link

ΚΙΠΑ-MedINA – Περιγραφή Θέσης Εργασίας – Γεωπόνος Κύθηρα_17.03.2021