Το Κ.Ι.Π.Α. ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους νέους του Νησιού μας, καθώς σε αυτούς προσβλέπει για το μέλλον του Τόπου και γι’ αυτό καθιέρωσε από το 2009 την βράβευση του μαθητή με την υψηλότερη βαθμολογία της Γ’ Γυμνασίου και της Γ’ Λυκείου.

Η βράβευση που περιλαμβάνει αναμνηστική πλακέτα, συνοδεύεται και από χρηματικό ποσό 1000 ευρώ για τον βραβευμένο του Λυκείου και 500 ευρώ για τον αντίστοιχο του Γυμνασίου και γίνεται σε ειδική τελετή στις αρχές Δεκεμβρίου.