Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) εγκαινιάζει την εκδοτική του δραστηριότητα με το βιβλίο του Κων/νου Τσάλτα ‘Γενικόν Ημερολόγιον του Ιονικού Βρικίου ονομαζόμενον η Παναγία Μερτιδιότησα 1854 Κύθηρα’ (Εκδόσεις Gutenberg 2010-σελ.170) .

Ο συγγραφέας άντλησε το υλικό του από το τοπικό αρχείο Κυθήρων από ένα ημερολόγιο που ταξίδευε την περίοδο 1853-1855.

Το κύριο μέρος της έκδοσης είναι αφιερωμένο στη μορφή και τα χαρακτηριστικά του Ημερολογίου και περαιτέρω σε στοιχεία που σχετίζονται με τους κύκλους ταξιδιών του πλοίου, δηλ. με τη γεωγραφική του πορεία, τη διαρκή πάλη του ναυτικού με τους ανέμους και τη θάλασσα, το νομοθετικό καθεστώς και τις διοικητικές πρακτικές της ιονικής ναυτιλίας, τέλος τους διοικητικούς φορείς με δικαιοδοσία σε θέματα που αφορούν την ναυτιλία (υγειονομικό, τελωνείο, εμποροδικείο κλπ).

Ακόμη δίνονται πληροφορίες για το φορτίο του πλοίου και τους προορισμούς πώλησης του, τους μισθούς του πληρώματος, την οικονομική του δραστηριότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις των Ελλήνων ναυτικών.

Το βιβλίο μας οδηγεί να γνωρίσουμε μία πτυχή της Κυθηραϊκής ζωής του 19ου αι. και να συγκρίνουμε αυτό το παρελθόν με το σήμερα.

Είναι ένα παιχνίδι με το χρόνο. _

Αφήστε μια απάντηση