ΠΡΟΚΡΙΣΗ Α’ ΣΤΑΔΙΟ (ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Κυθηραΐκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι προκρίθηκε η Δήλωση Πρόθεσης που κατέθεσε για τον εμπλουτισμό του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, για την περίοδο 2024.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διαδικασία υποβολής προτάσεων, που συνάδουν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 2003) και την εφαρμογή της στη χώρα μας, το ΚΙΠΑ συμμετέχει με πρόταση Στοιχείου Άυλης, τη Μελισσοκομική Παράδοση Κυθήρων.
 
Μετά την πρώτη έγκριση, επόμενο στάδιο αποτελεί εκείνο της δημόσιας διαβούλευσης. Καθώς η μελισσοκομική παράδοση των Κυθήρων είναι διαχρονικά άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταυτότητα των κατοίκων, και αφορά όλους μας, από τους παραγωγούς μελισσοκόμους, μέχρι την κάθε Τσιριγώτικη οικογένεια, το ΚΙΠΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να έρθει σε επαφή μαζί μας και αν επιθυμεί να συνεισφέρει στην σύνταξη του δελτίου. Τις επόμενες εβδομάδες, ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από μέλη του ΚΙΠΑ και ενεργούς πολίτες, θα προσεγγίσει την ευρύτερη κοινότητα για να κάνει λεπτομερή ενημέρωση και να επιδιώξει στενή συνεργασία στη διαβούλευση, με απώτερο σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή τη συμπλήρωση και υποβολή στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα κατατεθεί στις 31 Μαΐου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στους συνδέσμους επικοινωνίας του ιδρύματος:
Τηλ. 210-3832806