Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ

Ο φωτογράφος των Κυθήρων, 1920-1940

Ανανεωμένη έκθεση

Από τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024

Επi τη ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, η ιστορική έκθεση φωτογραφιών του Παναγιώτη
Φατσέα που στεγάζεται στο ισόγειο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Παράρτημα Κυθήρων)
στο Κάστρο της Χώρας ανανεώνεται με καινούργια δείγματα της δουλειάς του μεγάλου
φωτογράφου.
Η έκθεση οργανώνεται από κοινού από τo Παράρτημα ΓΑΚ Κυθήρων και το Κυθηραϊκό Ίδρυμα
Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και θα είναι ανοιχτή για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή,
ώρες 09:00-13:00.

 

Kytherian Photographic Archive
PANAYOTIS FATSEAS

The photographer of Kythera, 1920-1940
A new selection of images
From Good Monday, 29 April 2024

To celebrate Easter, the exhibition of historic photographs by Panayotis Fatseas housed in the
ground floor of the Hellenic Government Archives (Kythera Branch) on Chora Castle is being
renewed with fresh examples of the work of this major photographer.
The exhibition is jointly organised by GAK-Kythera Branch and the Kytherian Foundation for
Culture & Development (KIPA) and will be open to public Monday to Friday, 09:00-13:00 hrs.