Χρηματοδοτήθηκε η ανάπλαση στα Κυπριωτιάνικα

 

Συνεχίζονται οι χρηματοδοτήσεις για νέα έργα του Δήμου μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε χρηματοδότηση 144.000€ για την υλοποίηση της πρότασης «Ανάπλαση Κυπριωτιάνικων» από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Η πράξη, με συνολικό προϋπολογισμό 180.000€, αφορά δράσεις ανάπλασης και εξωραϊσμού και πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει εργασίες πλακόστρωσης, διαμόρφωσης δρόμων και εργασίες φωτισμού δρόμων του οικισμού Κυπριωτιανίκων Κυθήρων. Η μελέτη εκπονήθηκε από την Αρχιτέκτονα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων ΠΕ Νήσων κα. Ειρήνη Ραφαηλάκη και έχει όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.

Οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν ουσιαστικά και άμεσα στην βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των μόνιμων αλλά και των εποχικών κατοίκων με έργα αναβάθμισης του οικιστικού ιστού με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και πολιτιστική ταυτότητά του.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπλασης είναι:

  • η οριοθέτηση μιας διαδρομής ήπιας κυκλοφορίας που χαρακτηρίζεται από δαπεδόστρωση με τσιμεντένιους κυβόλιθους σε γήινες αποχρώσεις, που προσομοιάζουν στα φυσικά πετρώματα της περιοχής.
  • ο σχεδιασμός «στάσεων» – νησίδων, σε ελαφρώς διαφορετικό επίπεδο, εύκολα προσεγγίσιμων και από άτομα ΑΜΕΑ, με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, και πρασίνου, οι οποίες θα λειτουργούν και ως πλατώματα.

 

Οι τρείς «στάσεις» εναγκαλίζουν το μεγάλο κεντρικό πλάτωμα, το οποίο προορίζεται για τη διέλευση των οχημάτων. Η ανάπλαση φτάνει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο σημείο που συναντάει το τέλος της ξερολιθιάς. Σημειώνεται ότι στον φετινό προϋπολογισμό του Δήμου μας (που ψηφίστηκε μόνο από τη δημοτική πλειοψηφία) έχει προβλεφθεί ποσό 74.400€ για την ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Κυπριωτιάνικα.

Το Πράσινο Ταμείο, είναι από τους δημόσιους φορείς που έχουν στηρίξει ενεργά όλους τους Δήμους της Χώρας. Ο Δήμος μας, έχει ενισχυθεί με συνολικές χρηματοδοτήσεις ύψους 534.132,80€ για τα ακόλουθα έργα-δράσεις:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΝ ΑΠΟΦ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανάπλαση Ποταμού Αντικυθήρων 163.232,80 9Θ3Β46Ψ844-0ΙΙ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) 29.760 Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Εκπόνηση ΣΒΑΚ 25.000   ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Αναβάθμιση Πλατείας Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου 68.600 9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης 73.780 >>  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας 29.760 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
Ανάπλαση Κυπριωτιανίκων 144.000 9ΑΨΒ46Ψ844-92Ζ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ 534.132,80€    

 

Η Δημοτική Αρχή διεκδικεί καθημερινά την χρηματοδότηση έργων που βελτιώνουν την ζωή όλων μας. Τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως η Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου Κυθήρων, είναι φυσικά προτεραιότητα αλλά γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία του Δήμου ακόμα και στον μικρότερο οικισμό. Γιατί τα Κύθηρα είναι οι κάτοικοί τους. Για αυτούς αγωνιζόμαστε καθημερινά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με την στήριξή σας και στα επόμενα χρόνια!