Το Κ.Ι.Π.Α. αισθάνεται την υποχρέωση να χαιρετίσει την ένταξη του έργου «Αποχέτευση Νοτίου Τομέα Ν. Κυθήρων», που ανακοινώθηκε επίσημα στις 18/4/2023 στο Ταμείο Ανάκαμψης από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 27εκ ευρώ. Είναι πάγια θέση του Κ.Ι.Π.Α. ότι το νησί για να αναπτυχθεί σωστά χρειάζεται σοβαρά έργα υποδομής και τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι στην πρώτη γραμμή ανάλογων έργων. Το πρόβλημα της αποχέτευσης είναι κρίσιμο για όλους τους οικισμούς, ειδικά όσους έχουν μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη, ενώ η ύπαρξη μεγάλου αριθμού οικισμών κατεσπαρμένων σε όλη την έκταση των Κυθήρων κάνει αυτά τα έργα δαπανηρά και δύσκολα στην εκτέλεσή τους.

Η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε., ο μικρός χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου (31/12/2025) και η έγκριση της μελέτης του Δήμου χωρίς περικοπές στα προταθέντα έργα, είναι πρόσθετος λόγος που όλοι στο νησί χαιρετίζουν τη σχετική πρωτοβουλία όσων ξεκίνησαν και όσων ενέκριναν το έργο αυτό.

Ελπίζουμε σύντομα να έχουν ανάλογη κατάληξη και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για ολοκλήρωση των σχετικών μελετών και για τον Βόρειο Τομέα, που έχει ακόμη πλέον επιτακτικές ανάγκες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και όσων οικισμών δεν εντάσσονται σε αυτή τη φάση του έργου. Η έναρξη κατασκευής έργων υποδομής με παράλληλα υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαία εργαλεία ανάπτυξης ενός τόπου με τα πολλαπλά προβλήματα του νησιού μας, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει.