Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ-Dynamo Kythira, έχει δημιουργηθεί στα Κύθηρα από κατοίκους του νησιού πριν από 14 μήνες, οι οποίοι  αντιλαμβανόμενοι τον τεράστιο κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι αλόγιστες και εν πολλοίς παράνομες άδειες παραγωγής Βιομηχανικών Αιολικών Σταθμών που εκδίδονται από την Ρ.Α.Ε για το νησί, αγωνίζονται συνεχώς να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους κατοίκους  του νησιού για  το καταστροφικό έργο των εταιρειών στον τόπο, με στόχο το κέρδος τους.

Για το σκοπό αυτό έχουμε ενημερώσει τους κατοίκους με 7 εκδηλώσεις σε χωριά του νησιού μας  και σκοπός μας ήταν να επισκεφτούμε  κάθε χωριό     (αφού η βλάβη αφορά όλο το νησί), καθώς οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων λόγω κορωνοϊού μας σταμάτησαν προσωρινά.

Όμως με συνεχή παρουσία στο διαδίκτυο και Δελτία Τύπου προσπαθούμε να ενημερώνουμε συνεχώς τόσο τους κατοίκους αλλά και τους ανά τον κόσμο Κυθήριους για τα σχέδια των εταιριών.

Παράλληλα οργανώσαμε δικαστικές προσφυγές κατοίκων και σωματείων του νησιού συγκεντρώνοντας με τη βοήθεια των συμμετεχόντων στις προσφυγές τα απαραίτητα ποσά για τα δικαστικά έξοδα, οι οποίες κατατέθηκαν ξεχωριστά και ανεξάρτητα, από τις αντίστοιχες προσφυγές του Δήμου και της Επιτροπής Εγχωρίου περιουσίας.

Συμμετείχαμε με διαδικτυακές παρεμβάσεις επιστημόνων που γνώριζαν καλά ό,τι  αφορούσε τα Κύθηρα, σε ημερίδες Κυθηραϊκού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα συμμετέχουμε στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ .

Από αυτή μας την συμμετοχή έχουμε αποκτήσει αλλά και έχουμε δώσει πολύτιμη γνώση και πληροφορία, ενώ έχουμε κάνει παγκόσμια γνωστή την ιδιαιτερότητα της φυσικής και πολιτιστικής  ταυτότητας των Κυθήρων, για την οποία μαχόμαστε συνεχώς.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ-Dynamo Kythira σήμερα πλέον, έχει έναν πολύτιμο θεσμικό σύμμαχο. Το  Κ.Ι.Π.Α (Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης) πρωτοπόρο πάντα στις δράσεις για την ανάπτυξη του νησιού μας και των κατοίκων του, έρχεται να παράσχει πολύτιμη βοήθεια με το κύρος και την διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, όπως εκ φύσεως εγγυάται ένας τέτοιος θεσμός. Το ΚΙΠΑ λοιπόν και η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΚΠΚ)

συμφώνησαν στα ακόλουθα:

Το ΚΙΠΑ  δηλώνει προς την ΚΠΚ ότι με την παρούσα συμφωνία εκφράζει την υποστήριξη του αγώνα για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Κυθήρων και υπόσχεται κάθε άλλη στήριξή του στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.

Το ΚΙΠΑ έχει συστήσει στην Εθνική Τράπεζα ειδικό λογαριασμό για την κατάθεση σ’ αυτόν των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών. Για κάθε περίπτωση ανάγκης χρημάτων, η ΚΠΚ, με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, θα απευθύνεται στον επίσης εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ΚΙΠΑ για τη λήψη του αναγκαίου ποσού. Όλες οι διαθέσεις  χρημάτων από τον ειδικό λογαριασμό του ΚΙΠΑ για τον  αγώνα προστασίας του νησιού μας θα καλύπτονται υποχρεωτικά, όπως προβλέπει ο νόμος, με  νόμιμα παραστατικά.

Ο αγώνας για την προστασία του νησιού μας από τα κάθε είδους συμφέροντα είναι μακρύς, έχει μεγάλο παρελθόν, έχει και μέλλον. Όμως οι Κυθήριοι πάντα, από όπου κι αν βρίσκονται,  έχουν δείξει πως αγαπούν και πονούν τον τόπο τους.

Έχουν το θάρρος και τη τόλμη να αγωνίζονται.

Με γνώση και κύρος, γνωρίζουν, και έχουν δημιουργήσει θεσμούς, για να πλαισιώνουν και να στηρίζουν τους αγώνες τους.