Με ιδιαίτερα χαρά ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε το νέο κοινωφελές πρόγραμμα “Terra Kytheria – Βιώσιμη Γεωργία στα Κύθηρα”. Σκοπός του προγράμματος είναι  η ανάδειξη του κυθηραϊκού ελαιόλαδου, η υποστήριξη των παραγωγών και εν γένει η οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα των Κυθήρων. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα διαμορφωθεί και θα λειτουργήσει ένα σύστημα γεωργίας ακριβείας και πιστοποίησης για την καλλιέργεια της ελιάς, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές μεθόδους και θα διατηρεί τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία του νησιού αλλά και τη βιοποικιλότητα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτούν και υλοποιούν από κοινού το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA). Οι δυο φορείς συνεργάζονται αρμονικά, από το 2017, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Κυθήρων. Το Terra Kytheria πρόκειται για επέκταση (upscaling) του προγράμματος Terra Lemnia, με μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας από τη Λήμνο. Η νέα αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Ποταμού, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λιβαδίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και μια ομάδα ειδικών σε θέματα μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχών, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους ελαιοπαραγωγούς να επικοινωνήσουν μαζί μας με email: info@kipa-foundation.org  και στα εξής τηλέφωνα: 210.3832806 (Δευτέρα-Πέμπτη 09.00-15.00) και στο 27360.37006 (Δευτέρα-Παρασκευή απογεύματα 18.00-20.00).