Η ελαιοκομία, και γενικά η γεωργία, στα Κύθηρα βρίσκεται σε κρίση. Με προτροπή παραγωγών του νησιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για την Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης με πρώτο στόχο και βασικό άξονα την αναβάθμιση και ανάδειξη του κυθηραϊκού ελαιολάδου.

Μετά από προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο φορέων, έγινε η πρώτη συνάντηση στα Κύθηρα, με εκπροσώπους και των δύο συνεταιρισμών των Κυθήρων: του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιβαδίου και του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ποταμού.

Για πρώτη φορά, εκδηλώθηκε διάθεση συνεργασίας και κοινής κατεύθυνσης μεταξύ όλων των παραγόντων του νησιού για την ανέλιξη του πρωτογενούς τομέα των Κυθήρων.

Στη συνάντηση αυτή, το ΚΙΠΑ τόνισε τη σημασία και τις δυνατότητες του αγροτικού χώρου στα Κύθηρα. Οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προβλήματα της παραγωγής ελαιολάδου που αντιμετωπίζουν και συγκεκριμένα την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή χονδρικής, που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητά του αλλά και δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών τους.

Επίσης, πρότειναν πιθανούς τρόπους βελτίωσης της κατάστασης, οι οποίοι τέθηκαν υπό συζήτηση.

Οι ερευνητές του MedINA μίλησαν για το Terra Lemnia, το μεγάλο πρόγραμμα του ινστιτούτου για τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών αγροκτηνοτροφικών πρακτικών της Λήμνου, και πως η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί μπορεί να μεταφερθεί στα Κύθηρα. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της ελαιοκομίας θα επιτευχθεί με τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου, με τη διατήρηση του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου και της βιοποικιλότητας, με το σχηματισμό δικτύων συνεργασίας των παραγωγών αλλά και το συντονισμό δράσεων βάσει προγράμματος.

Επισήμαναν, πως η επιτυχία δεν θα είναι άμεση, αλλά θα επιτευχθεί από πολλά μικρά βήματα με επιμονή και προσήλωση στο στόχο. Τα συμπεράσματα της πρώτης αυτής συνάντησης ήταν πολύ εποικοδομητικά και έχουν τροφοδοτήσει τη μελέτη σχεδίου και των επόμενων δράσεων.

 

 

#kythera #kythira #κύθηρα #ilovekythera #kytheratrails #sustainability #tradition
#agriculture #oliveoil #olivegarden #olivegrove