Στις 17 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος.

Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες από τις οποίες προέκυψε ο νέος Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Γιώργος Π. Κασιμάτης και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Γιώργος Ι. Κασιμάτης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 24 Απριλίου 2019 και αποτελείται από τους:

Πρόεδρος:  Γ.Π. Κασιμάτης
Αντιπρόεδρος: Κούλα Κασιμάτη
Γραμματέας: Ελένη Στάθη
Ταμίας : Δημήτρης Καλλίγερος
Μέλη: Μανώλης Χάρος, Ελένη Στάθη-Κασιμάτη, Γιάννης Πρωτοψάλτης, Μανώλης Καλλίγερος &  Γιάννης Τραβασάρος.