Δίκτυο Ορεινών Ποδηλατικών Διαδρομών στα Κύθηρα
Το ΚΙΠΑ υλοποιεί ένα ακόμα σημαντικό έργο, ύψους 30.243,60€, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER 2014-2020 του Δικτύου Νήσων.

Στόχος: Η δημιουργία ενός δικτύου 182 χιλιομέτρων ορεινών ποδηλατικών διαδρομών στα Κύθηρα, αναδεικνύοντας το νησί ως προορισμό βιωματικού τουρισμού περιπέτειας.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Χάραξη και σηματοδότηση διαδρομών
  • Δημιουργία σημείων ενημέρωσης και ξεκούρασης
  • Ανάπτυξη υποδομών για ποδηλάτες
  • Προβολή και προώθηση του δικτύου

Με την υλοποίηση του έργου, τα Κύθηρα θα αποκτήσουν:

  • Ένα ποιοτικό και ασφαλές δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών
  • Νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη του αθλητικού και βιωματικού τουρισμού
  • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
  • Προστασία του περιβάλλοντος

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του ΚΙΠΑ για την αειφόρο ανάπτυξη των Κυθήρων και την προώθηση του νησιού ως εναλλακτικού τουριστικού προορισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΚΙΠΑ – Δίκτυο Ορεινών Ποδηλατικών Διαδρομών στα Κύθηρα