Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023  μια σεμνή τελετή στο ψηλότερο σημείο του Ενετικού κάστρου της Χώρας Κυθήρων σηματοδότησε την απαρχή μιας καινούργιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ). Το Παράρτημα Κυθήρων των ΓΑΚ, που στεγάζει τα μοναδικής ιστορικής σημασίας Ενετικά έγγραφα του νησιού, θα φιλοξενεί εις το εξής το πολύτιμο Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο.

Το Φωτογραφικό Αρχείο δημιουργήθηκε το 2002 από τον μόνιμα εγκατεστημένο στο νησί φωτογράφο και ιστορικό της φωτογραφίας Γιάννη Σταθάτο, ο οποίος με τη βοήθεια της Κυθηραϊκής Πολιτιστικής Εταιρείας και την οικονομική στήριξη Κυθηρίων της Αυστραλίας, διέσωσε, διαφύλαξε και προέβαλλε το έργο του τοπικού φωτογράφου Παναγιώτη Φατσέα (1888-1938).

Μεγάλες εκθέσεις του Φατσέα στο Μουσείο Μπενάκη το 2008 (και αργότερα, το 2018, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού) καθιέρωσαν τον ξεχασμένο Κυθήριο φωτογράφο ως σημαντικότατη μορφή της Ελληνικής φωτογραφικής ιστορίας, ενώ οι κληρονόμοι του φωτογράφου παραχώρησαν το αποτελούμενο από 2,500 περίπου γυάλινα αρνητικά αρχείο για φύλαξη στο ΚΙΠΑ.

Το ΚΙΠΑ με απόφαση του ΔΣ  δώρησε το αρχείο Παναγιώτη Φατσέα στα ΓΑΚ Κυθήρων, υπό τον όρο και με σκοπό να αποτελέσει τον πυρήνα ενός μόνιμου Φωτογραφικού Αρχείου. Το αρχείο Π. Φατσέα συνοδεύεται από όλη την υπόλοιπη μέχρις σήμερα συλλογή παλαιάς αλλά και σύγχρονης Κυθηραϊκής φωτογραφίας του Κυθηραϊκού Φωτογραφικού Αρχείου, μεταξύ των οποίων οι κατοχικές φωτογραφίες του γιου του Παναγιώτη, Μανώλη Φατσέα.

Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια του ΚΙΠΑ, σε συνεργασία με τα ΓΑΚ Κυθήρων, συμπεριλαμβάνεται η πλήρης ψηφιοποίηση, λεπτομερής καταγραφή και εν συνεχεία ανάρτηση στο διαδίκτυο της συλλογής του Κυθηραϊκού Φωτογραφικού Αρχείου, με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο δια μέσου του Ευρωπαϊκού Φωτογραφικού Δικτύου.