Η Ενεργειακή Κοινότητα Κυθήρων ΣΥΝ ΠΕ (ΕνΚοιν) είναι και τυπικά γεγονός μετα τις απαραίτητες τυπικές διαδικασίες δημιουργίας της και τώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει στις επόμενες, ουσιαστικές ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού της που είναι:

Να ανοίξει το δρόμο για υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Κυθήρων μέσα από την παροχή «πράσινης» και προσιτής (σε χαμηλό κόστος) ενέργειας.

Σε πρώτη φάση επικεντρώνεται στην υποστήριξη («συμψηφισμό») των καταναλώσεων των μελών της με άμεσο ορατό αποτέλεσμα την μείωση του κόστους Δημοτικών τελών, υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μείωση του κόστους λειτουργίας των Συνεταιρισμών κλπ. Επιπλέον στην συμμετοχή μέσω της ΕνΚοιν σε μια σειρά δραστηριότητες της ενεργειακής μετάβασης π.χ. σταθμούς φόρτισης οχημάτων κλπ

Το όραμα μας είναι σε δεύτερη (σύντομα) φάση η δυνατότητα αυτή να επεκταθεί για να καλύψει επιχειρήσεις και ιδιώτες

Εξελίξεις / Πρόοδος

Στις 20.6.2023 συνήλθε η Γενική Συνέλευση της ΕνΚοιν και εξέλεξε το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο της τα οποία στη συνέχεια συγκροτήθηκαν σε σώμα και έλαβαν τις πρώτες απαραίτητες αποφάσεις (εκπροσώπησης , επιλογής ελεγκτή κλπ)

Σε ότι αφορά στα όργανα που εκλέχθηκαν αυτά έχουν ως εξής

1. Εποπτικό Συμβούλιο (εποπτεύει γενικότερα την διαχείριση της ΕνΚοιν)

Α. Τακτικά μέλη

 • Ευστράτιος Χαρχαλάκης -Πρόεδρος
 • Ιωάννης Καλδέλλης -Αντιπρόεδρος
 • Ευάγγελος Βενάρδος -Σύμβουλος

  Β. Αναπληρωματικά Μέλη

 • Παναγιώτης Ζαντιωτης
 • Ιωάννης Κατσανεβάκης
 • Βρεττος Πρωτοψάλτης

2. Διοικητικό Συμβούλιο (Διοικεί την ΕνΚοιν)

 • Χαράλαμπος Σούγιαννης (Προέδρος)
 • Σπυρίδων Μιχαλακάκης (Αντιπρόεδρος)
 • Δημήτριος Πανάρετος (Ταμίας)
 • Αθηνά Δήμου (μέλος)
 • Εμμανουήλ Βασιλάκης (μέλος)

Στις 30.6.2023 επίσης ολοκληρώθηκε και βεβαιώθηκε η καταβολή του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου από τα μέλη (30000 Ευρώ) πράγμα που έκλεισε και τις αρχικές τυπικές διαδικασίες

Τα βήματα που αναμένεται να ακολουθηθούν από εδώ και πέρα είναι

Α. Επιλογή του κατάλληλου χώρου / χώρων για την εγκατάσταση του Φωτοβολταικών πάρκου (εκτιμάται ισχύος 1 MW) και μπαταριών αποθήκευσης

B. Παραχώρηση της χρήσης των χώρων από την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (ΕΕΠΚΑ) προς την Ενκοιν

Γ. Διαμόρφωση του τεχνικού σκέλους του Φ/Β πάρκου Δ. Διαδικασίες αδειοδότησης και όρων σύνδεσης
Ε. Εύρεση χρηματοδότησης
ΣΤ. Κατασκευή έργου κλπ

ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστώντας τα μέλη της ΕνΚοιν για την επιλογή και την εμπιστοσύνη διατρανώνει τη βούληση του να ολοκληρώσει το έργο τα ταχύτερο δυνατόν προς όφελος της Κυθηραϊκής κοινωνίας

Θα ενημερώνουμε τακτικά για της εξελίξεις

Για το ΔΣ
Ο Προέδρος

Χαράλαμπος Σούγιαννης

ΥΓ . Υπενθυμίζουμε τα μέλη και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμέτοχης στην ΕνΚοιν ποιεί έχουν ως εξής

 • Ο Δήμος Κυθήρων (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%),
 • Η Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%)
 • Ο Συνεταιρισμός Ποταμού (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%),
 • Ο Συνεταιρισμός Λιβαδίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 5%),
 • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΠαΔΑ (ΝΠΔΔ), (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%),
 • Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Ε.Α.Α.) (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%),