Το Δεκέμβριο του 2020, το ΚΙΠΑ προσέφερε ποσότητα τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κυθήρων. Το Ίδρυμα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, υποστηρίζει τις κοινωνικές πρωτοβουλίες και δομές.