Την Άνοιξη του 2020, το ΚΙΠΑ προσέφερε ποσότητα τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κυθήρων. Το Ίδρυμα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ανάλογες κοινωνικές πρωτοβουλίες και δομές.