Τα Μονοπάτια Κυθήρων Kythera Trails παρουσιάστηκαν ως «βέλτιστη πρακτική» για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος ενός προορισμού καθώς και για την επέκταση της τουριστικής περιόδου στο 2ο ταξίδι μελέτης του Smart Village Leader Network, που πραγματοποιηθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο κτίριο Συγγρού στην παλιά πόλη του Πόρου.
Μεταξύ εκπροσώπων άλλων πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και μέλη «έξυπνων χωριών» από τη Φινλανδία, τη Λετονία και άλλες χώρες, ο Ρήγας Ζαφειρίου, διευθυντής προγραμμάτων του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και σύμβουλος του Mediterranean Institute for Nature and Anthropos – Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), θα υπογραμμίσει γιατί χρειάζεται επιτακτικά ένα πιο αποτελεσματικό και βιώσιμο μοντέλου τουρισμού στην Ελλάδα και πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Η διήμερη εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δίκτυο Δήμων Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, εργαστήρια και επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων, τέχνης και αθλητισμού που αναπτύσσουν νέα τουριστικά προϊόντα και δραστηριότητες.