“Το πρόγραμμα FUTURAL, συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023 για να ενδυναμώσει τις αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη, που αντιμετωπίζουν πολύπλοκες προκλήσεις, όπως φυγή των νέων και η γήρανση του πληθυσμού.Το FUTURAL αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της αειφορίας και της συνδεσιμότητας αυτών των περιοχών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θα εφαρμόσει επτά ψηφιακές Έξυπνες Λύσεις σε πέντε τομείς, όπως κυκλική βιοοικονομία, ανθεκτικότητα σε κρίσεις και διά βίου εκπαίδευση, με τη συνεργασία 21 εταίρων από δέκα χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, το FUTURAL εμπλέκει περισσότερους από 50 πολιτικούς λήπτες αποφάσεων για την κατάρτιση πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων της ΚΑΠ( Κοινή Αγροτική Πολιτική) σχετικά με τα έξυπνα χωριά.

Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), μέσω του Προγράμματος FUTURAL, αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση της φυγής των νέων από το νησί. Με την παροχή online εκπαίδευσης, ενισχύει τις δεξιότητες των κατοίκων, ενώ μέσω μιας eGovernment πλατφόρμας επιτρέπει στους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να βελτιώσουν την κινητικότητα μέσω της μηχανικής μάθησης και την χρήση του AI. Δημιουργεί ένα αποτελεσματικό σύστημα, προωθώντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Η προώθηση της ανάπτυξης και της σύγχρονης εξέλιξης των αγροτικών περιοχών έχει καταστεί πιο σημαντική από ποτέ,” λέει ο Γιώργος Κασιμάτης, Πρόεδρος του Κυθηραϊκού Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης. “Δυστυχώς, οι αγροτικές περιοχές συχνά παραμελούνται, με την προσοχή και τη χρηματοδότηση να επικεντρώνονται κυρίως στις πόλεις. Το ΚΙΠΑ με το πρόγραμμα FUTURAL στοχεύει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Επτά ψηφιακές λύσεις θα εισαχθούν για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αγροτικών κοινοτήτων όπως τα Κύθηρα προκειμένου να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των κατοίκων. Οι λύσεις αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύοντας την ποιότητα ζωής.”

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο FUTURAL και να είστε ενημερωμένοι, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://futural-project.eu και ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram