Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) συμμετείχε στο 3ο εργαστήρι διαβούλευσης για τον «κυκλικό τουρισμό», του τουρισμού δηλαδή που βασίζεται στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο του έργου INCIRCLE.  

Κατά τη διαβούλευση αυτή, εξειδικεύθηκαν σε συγκεκριμένα μέτρα οι στρατηγικές προτεραιότητες που αναδείχθηκαν στο προηγούμενο εργαστήρι και αφορούν τους 4 τομείς, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη (Ενέργεια, Κινητικότητα, Απορρίμματα, Νερό). 

Κάποια από τα μέτρα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Κύθηρα, όπως η εξέλιξη δικτύων ήπιας κινητικότητας, η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας με μικρής κλίμακας ΑΠΕ και η εφαρμογή αρχών κυκλικότητας για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων. 

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό έργο INCIRCLE του Interreg MED με σκοπό να διαμορφώσει μια Στρατηγική Κυκλικού Τουρισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, στην οποία υπάγονται και τα Κύθηρα. Το ΚΙΠΑ συμμετέχει ως ενδιαφερόμενος φορέας σε όλη τη σειρά διαβουλεύσεων, όπως εκπροσωπείτε από το διευθυντή προγραμμάτων του ιδρύματος κ. Ρήγα Ζαφειρίου. 

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων, το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) συνδιοργανώνει ένα τριήμερο δράσεων στην Αίγινα στις 13-15 Μαΐου 2022 αφιερωμένων στον κυκλικό τουρισμό.