Με έκδηλη ανησυχία το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α) παρακολουθεί, εδώ και αρκετό καιρό, τις εκδηλούμενες τάσεις κοπής, καταστροφής ή υποβάθμισης δενδροστοιχιών και μεμονωμένων δένδρων στα Κύθηρα, ενέργειες, που άλλοτε καλύπτονται από ομιχλώδεις αποφάσεις αρμοδίων ή μη οργάνων και άλλοτε αποτελούν απλές αυθαιρεσίες. Στο καταστατικό του Κ.Ι.Π.Α αναφέρεται ρητά ότι ένας από τους σκοπούς του Ιδρύματος είναι «η προστασία του Ανθρωπογενούς και του Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και η Ανάδειξη και Προστασία του Φυσικού του Κάλλους».

Επειδή τα φαινόμενα αυτά αποτελούν ευθεία απειλή για το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας, το Κ.Ι.Π.Α απευθύνεται στις Δημοτικές αρχές και τις καλεί να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να σταματήσει, πλέον, αυτή η εσκεμμένη καταστροφή χωρίς αποχρώντες λόγους, τονίζοντας ότι τα συνεχή περιστατικά, σε διάφορες περιοχές του νησιού, αν συνεχιστούν, θα οδηγήσουν σε πλήρη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός του.