logokipa

Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α.), στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την ποιοτική ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας μας, αποφάσισε την σχεδίαση και εφαρμογή ειδικού Προγράμματος για τη διάσωση και την αξιοποίηση της αγροτικής και της κτηνοτροφικής περιουσίας των Κυθήρων, της οποίας σήμερα, λόγω της μετανάστευσης και της άσκησης αστικών επαγγελμάτων, η αξιοποίηση έχει εγκαταλειφθεί ή φθίνει συνεχώς.

Ο χρόνος για τη διάσωση και την αξιοποίηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων είναι τώρα κατάλληλος, αλλά και ο τελικός, γιατί άρχισε η διαδικασία κατάρτισης επίσημου κτηματολογίου  από το Ελληνικό Κράτος, η οποία επιβάλλει για τη διάσωσή τους τη νομιμοποίηση και τη δήλωσή τους. Αν αυτό δε γίνει, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ή θα καταπατηθούν και θα δηλωθούν από επιτήδειους ξένους καταπατητές ή θα περιέλθουν στο κράτος.

Σκοπός του Προγράμματος είναι το όφελος των ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν έχουν τις δυνατότητες να αξιοποιήσουν την περιουσία των πατέρων τους, καθώς και το όφελος της ιδιαίτερης πατρίδας μας, για να μη χάσει οριστικά τη βασική αυτή πηγή ποιοτικής και οικονομικής της ανάπτυξης.

Α. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ι.Π.Α.

Για την εκπλήρωση του διπλού αυτού σκοπού, το Κ.Ι.Π.Α. θα παράσχει δωρεάν και με δικές του δαπάνες σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη κτημάτων τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανεύρεση, νομιμοποίηση και επίσημο προσδιορισμό και καταγραφή στο κτηματολόγιο, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν. Σημειώνεται εδώ ότι το ΚΙΠΑ, ως Κοινωφελές Ίδρυμα, δεν επιτρέπεται, για οποιαδήποτε υπηρεσία ή δραστηριότητά του, να πάρει αμοιβή ή να πραγματοποιήσει κέρδος. Τα έσοδά του για το κοινωφελές έργο του προέρχονται από δωρεές και χορηγίες. Γι’ αυτό η κάλυψη των δαπανών του και των δωρεών υπηρεσιών του θα καλύπτεται με αντίστοιχη δωρεά τμήματος ή ποσοστού της κάθε κτηματικής περιουσίας που θα καθίσταται αξιοποιήσιμη ή με δωρεά αντίστοιχου ποσού. Με βάση την αξία της δωρεάς, ο δωρητής και κτηματίας, θα ανακηρύσσεται δωρητής ή ευεργέτης του Ιδρύματος με βάση την Κλίμακα Δωρητών και Ευεργετών (δωρητής, μεγάλος δωρητής ευεργέτης, μεγάλος ευεργέτης), που έχουμε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα του ΚΙΠΑ.

Το ΚΙΠΑ θα δώσει προκαταρκτικά σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη τις ακόλουθες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει:

 1. Ανεύρεση και οριοθέτηση των κτημάτων, με βάση τις πληροφορίες του ιδιοκτήτη και άλλων πηγών.
 2. Προσωρινός χαρακτηρισμός, σύμφωνα με τον νόμο, των κτημάτων, αν είναι: δασικά, χορτολιβαδικά, χέρσα ή καλλιεργημένα αγροκτήματα, ελαιόφυτα ή άλλα, οικοδομήσιμα ή όχι, με πρόσβαση σε δημοτικό ή άλλο δρόμο ή όχι και κάθε άλλη εδαφική ιδιότητα, διανεμημένα ή αδιανέμητα, δηλωμένα ή όχι στην εφορία, τοπογραφημένα ή όχι από επαγγελματία τοπογράφο, πληρωμένοι ή όχι φόροι ιδιοκτησίας και κληρονομίας και ό,τι άλλο χρειάζεται.
 3. Διαδικασία νομιμοποίησης απέναντι στο κράτος: συμβολαιογραφική διανομή αδιανέμητων κτημάτων, επίσημη τοπογράφηση, νομιμοποίηση χρήσης των κτημάτων, πιστοποίηση μη επιτρεπόμενης χρήσης, διαδικασία εγγραφής στο κτηματολόγιο ή στο υποθηκοφυλακείο ως έγγιστα, χονδρικός προϋπολογισμός δαπάνης νομιμοποίησης ως έγγιστα, προϋπολογισμός σημερινής αξίας.
 4. Δωρεάν προσφορά των υπηρεσιών αυτών και ανάληψη των δαπανών για όλες τις διαδικασίας από το κοινωφελές Ίδρυμά μας.

 

Β. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Κ.Ι.Π.Α

Κάθε ιδιοκτήτης ατομικός ή εξ αδιαιρέτου, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα για αξιοποίηση της αγροτικής ιδιοκτησίας του, οφείλει να απευθύνει έγγραφο στο Κ.Ι.Π.Α. με το ακόλουθο περιεχόμενο και τις ακόλουθες πληροφορίες ή όσες από αυτές γνωρίζει:

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα από τον ιδιοκτήτη ή τουλάχιστον από έναν από τους εξ αδιαιρέτου ιδιοκτήτες, εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία.
 2. Πληροφορίες για τα ονοματεπώνυμα όλων των γνωστών συνιδιοκτητών και τον βαθμό συγγένειας από τα οποία κληρονόμησαν ή με άλλο τρόπο απέκτησαν τα κτήματα, των αρχικών ιδιοκτητών  που ήταν ή είναι κάτοικοι Κυθήρων, το χωριό κατοικίας τους, τη σημερινή τους διεύθυνση, τα τηλέφωνα, e-mail, το παρεπίθετο (παρατσούκλι) της οικογένειας, τον τόπο περιοχής των κτημάτων και ό,τι άλλο σχετικό γνωρίζει .
 3. Αντίγραφα όλων των συμβολαίων, διαθηκών και κάθε άλλου εγγράφου ιδιωτικού η επίσημου, τα οποία αφορούν τα ακίνητα και ενδεχομένως έχει,  πληροφορίες για πρόσωπα στα Κύθηρα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα οποία το Ίδρυμα θα μπορούσε να απευθυνθεί για να βρει και να ζητήσει αναγκαίες πληροφορίες.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ι.Π.Α.

Μετά την έρευνα και ανεύρεση των κτημάτων κάθε ενδιαφερομένου, το ΚΙΠΑ θα του αποστείλει τους όρους, με τους οποίους μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο, να αναλάβει δωρεάν και με δικές του δαπάνες το έργο νομιμοποίησης για την αξιοποίησή τους. Το έγγραφο των όρων ανάληψης, θα περιλαμβάνει και προϋπολογισμό των δαπανών που θα βαρύνουν, όπως σημειώσαμε το ΚΙΠΑ, καθώς και ως έγγιστα προσδιορισμό των υπηρεσιών, που θα παράσχει, ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ελέγχει την ορθότητα των όρων και να υπολογίσει τις δικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Ίδρυμα. Οι όροι αυτοί θα έχουν το εξής περιεχόμενο:

 1. Αν το κάθε κτήμα είναι αξιοποιήσιμο και ενδιαφέρον για το ΚΙΠΑ ή όχι, καθώς και ποια είναι η τρέχουσα αξία του για τον ιδιοκτήτη.
 2. Αν το κάθε κτήμα είναι αξιοποιήσιμο, πόσος περίπου χρόνος θα απαιτήσει η νομιμοποίησή του για αξιοποίηση, ποια μπορεί να είναι η αξιοποίησή του και πόσες δαπάνες χρειάζεται για να μπορεί να αξιοποιηθεί.
 3. Πόσο ποσοστό της ιδιοκτησίας του πρέπει να παραχωρηθεί δωρεάν στο ΚΙΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών νομιμοποίησής του και για την ανακήρυξη του ιδιοκτήτη του Κοινωφελούς Ιδρύματος και την ένταξή του στη βαθμίδα των χορηγών της κλίμακας που έχουμε αναρτημένη στο ενημερωτικό μας δελτίο
 4. Αν προκύψουν αντιδικίες με ιδιώτες ή με το Κράτος, ή άλλες απρόβλεπτες ή έκτακτες δαπάνες, δυσκολίες ή αδυναμίες για την όλη διαδικασία νομιμοποίησης του κτήματος, το ΚΙΠΑ θα ενημερώσει λεπτομερώς τον ιδιοκτήτη για να συνεννοηθεί μαζί του, αν και πώς θα μπορούσαν αντιμετωπισθούν, για να συνεχιστεί ή όχι η όλη προσπάθεια.

Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στα Κύθηρα, ο οποίος ενδιαφέρεται να προσφέρει μέρος ή ολόκληρο περιουσιακό στοιχείο για τη διάσωση, τη νομιμοποίηση και την αξιοποίηση, τόσο για το δικό του συμφέρον, όσο και για να συμβάλει στην ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας μας, παρακαλείται να έλθει σε επαφή με το Κυθηραϊκό Ίδρυμα, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, στα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας μας:

 

Ταχυδρομικές διευθύνσεις:

Αθήνα: Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα 10677, Κύθηρα: 2o χλμ οδού Λιβαδίου-Καλάμου, Κύθηρα 80100

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:info@kipa-foundation.org

Τηλεφωνικές διευθύνσεις: 210.3832806, 27360.37006

Ιστοσελίδα : www.kipa-foundation.org