Σε μία σημαντική συνεργασία προχώρησαν τα δύο Ιδρύματα των Κυθήρων, Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθηρίων και Κ.Ι.Π.Α. για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων. Συγκεκριμένα, προσέφεραν στα σχολεία 42 tablets, με τα οποία θα μπορούν οι μαθητές όχι μόνο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης, όσο αυτά διαρκέσουν, αλλά και να υποστηρίξουν τις σχολικές τους εργασίες γενικότερα.

Έτσι, βελτιώνεται η πρόσβαση των μαθητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία άμεσα και όποτε αυτή καταστεί απαραίτητη. Παράλληλα, τα tablet είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών για να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες αλλά και στην εξάσκηση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Τα tablet θα είναι κτήμα των σχολείων, αποτελώντας έτσι πολύτιμο εργαλείο και για τις επόμενες χρονιές.

 

 

Το Τριφύλλειο Ίδρυμα αγόρασε και προσέφερε 28 tablets για τα δύο Δημοτικά σχολεία και το Κ.Ι.Π.Α. 14 για τα δύο Νηπιαγωγεία. Το συνολικό κόστος για τις 42 συσκευές ανήλθε περίπου στα 7.200 ευρώ. Τα tablets έχουν ήδη αγορασθεί και θα παραδοθούν άμεσα στα σχολεία.

Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε δραματικά τις ζωές όλων μας, πολλές φορές χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε στην νέα αυτή κατάσταση. Όπως και αλλού, έτσι και στα Κύθηρα, επέφερε σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωή του τόπου. Ευχόμαστε καλή πρόοδο στους μαθητές μας και ελπίζουμε σύντομα τα σχολεία του νησιού να γεμίσουν ξανά ζωή και να εξομαλυνθούν οι εκπαιδευτικές προσπάθειες των δασκάλων.